Toekomstbestendige Boerderij

De industrialisatie van de melkveehouderij heeft geleid tot een intensiever landgebruik en een ontkoppeling met het publiek en de omringende natuur.

Voor dit project wordt een intensief melkveebedrijf in het zuiden van Nederland herontwikkeld tot een gediversifieerd bedrijf dat melk tot kaas verwerkt en afvalstromen minimaliseert. De mest van de koeien en de wei die onstaat bij de kaasproductie worden door een biovergister omgezet in energie, terwijl het digestaat van de vergisting wordt verwerkt tot bouwstenen. De boerderij verwerkt melk en mest dus ter plekke tot kaas, energie en metselstenen ontwikkeld met koeienmest.
De herontwikkelde boerderij richt zich daarnaast op het opnieuw verbinden met de bevolking en de omringende natuur. Een openbare binnenplaats verbindt een boerderij winkel, café, tentoonstellingsruimte en een boerderijdisplay alsmede een route rond de boerderijfaciliteiten. Dagopvang voor zowel ouderen als kinderen is voorzien en verbonden met een semi-privé binnenplaats waar beide groepen elkaar kunnen ontmoeten. Al met is de herontwikkeling van dit melkveebedrijf een voorbeeld van hoe diversificatie, in plaats van de huidige landbouw industrialisatie, kan stimuleren en de band met het publiek en de natuur kan herstellen, terwijl de efficiëntie en het stimuleren van duurzame landbouw.

Het doel van dit project is om de Nederlandse melkveehouderij vanuit een ander perspectief te benaderen en zo de algemene en lokale problemen in de in de melkveehouderij te pareren. Het project is erop gericht om de connectie tussen de boerderij en de lokale bevolking te versterken met de focus op lokale producten en diensten. Hierdoor is de herontwikkeling van dit melkveebedrijf een verschuiving van monocultuur naar diversiteit.